Aydınlatma Metni
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KVKK AYDINLATMA METNİ

DNB Teknoloji Sistemleri A.Ş. ("DNB"), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVKK") uygun olarak gerekli teknik ve hukuki tedbiri veri sorumlusu sıfatıyla almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK'da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye işbu aydınlatma metninden ulaşabilirler.

Mersis No : 0302110058200001
İnternet Adresi : http://dnbtek.com
E-Posta Adresi : info@dnbtek.com

A- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI, TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ve/veya atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenmektedir:

Kimlik Bilgisi (Adı Soyadı, T.C Kimlik No, Tarafımıza İbraz Edilmesi Halinde Kimlikte Yer Alan Diğer Bilgiler)

 • İşleme Amaçları
 1. Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
 2. Müşteri/Çalışan memnuniyetini artırmak, iş süreçlerimizin kalite standartlarını yükseltmek,
 3. Mal/Hizmet satışı ve satış sonrası destek süreçlerini yönetmek, talep ve şikayetlerin en doğru şekilde karşılanmasını sağlamak,
 4. Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
 5. Satış/Hizmet sonrası yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla,
 6. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgilendirme yapılması,
 7. Ürün ve hizmetlerin tanıtımı amacıyla ticari ileti gönderimi yapılması,
 8. Tedarikçi, bayi, iş ortağı gerçek ve tüzel kişiler ile iş süreçlerinin yürütülmesi,
 9. Mal/hizmet alım satımı, satış sonrası destek işlemlerinin yürütülmesi,
 10. Talep ve şikâyet süreçlerinin yürütülmesi,
 11. Yönetim faaliyetlerinin ve hukuki işlemlerin yürütülmesi,
 12. Finansal süreçlerin yürütülmesi,
 13. Ziyaretçi takip süreçlerinin yürütülmesi,
 14. İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 15. Yargı, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Hukuki Sebep

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Eski tür kimlik ibrazı halinde Kan Grubu ve Din Bilgisi ve ticari ileti gönderimi için Açık Rıza

 • Toplama Yöntemi

Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile (Otomatik olmayan, otomatik, yarı otomatik yollarla)

İletişim Bilgisi (Telefon, E-Posta, Adres, Cep Telefonu Numarası)

 • İşleme Amaçları
 1. Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
 2. Müşteri/Çalışan memnuniyetini artırmak, iş süreçlerimizin kalite standartlarını yükseltmek,
 3. Mal/Hizmet satışı ve satış sonrası destek süreçlerini yönetmek, talep ve şikayetlerin en doğru şekilde karşılanmasını sağlamak,
 4. Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
 5. Satış/Hizmet sonrası yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla,
 6. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgilendirme yapılması,
 7. Ürün ve hizmetlerin tanıtımı amacıyla ticari ileti gönderimi yapılması,
 8. Tedarikçi, bayi, iş ortağı gerçek ve tüzel kişiler ile iş süreçlerinin yürütülmesi,
 9. Mal/hizmet alım satımı, satış sonrası destek işlemlerinin yürütülmesi,
 10. Talep ve şikâyet süreçlerinin yürütülmesi,
 11. Yönetim faaliyetlerinin ve hukuki işlemlerin yürütülmesi,
 12. Finansal süreçlerin yürütülmesi,
 13. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 14. İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 15. Yargı, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Hukuki Sebep

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

 • Toplama Yöntemi

Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile (Otomatik olmayan, otomatik, yarı otomatik yollarla)

Finansal Bilgi (IBAN numarası, Banka Bilgisi, Ödeme Bilgileri, Vergi Numarası, Vergi Dairesi)

 • İşleme Amaçları
 1. Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
 2. Müşteri/Çalışan memnuniyetini artırmak, iş süreçlerimizin kalite standartlarını yükseltmek,
 3. Pazarlama süreçlerimizi sürdürmek,
 4. Saklama ve imha süreçlerini yönetmek,
 5. Mal/Hizmet satışı ve satış sonrası destek süreçlerini yönetmek, talep ve şikayetlerin en doğru şekilde karşılanmasını sağlamak,
 6. Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
 7. Satış/Hizmet sonrası yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla,
 8. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgilendirme yapılması,
 9. Pazarlama süreçlerimizi sürdürmek,
 10. Saklama ve imha süreçlerini yönetmek,
 11. İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 12. Tedarikçi, bayi, iş ortağı gerçek ve tüzel kişiler ile iş süreçlerinin yürütülmesi,
 13. Mal/hizmet alım satımı, satış sonrası destek işlemlerinin yürütülmesi,
 14. Talep ve şikâyet süreçlerinin yürütülmesi,
 15. Yönetim faaliyetlerinin ve hukuki işlemlerin yürütülmesi,
 16. Finansal süreçlerin yürütülmesi,
 17. Yargı, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Hukuki Sebep

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 • Toplama Yöntemi

Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile (Otomatik olmayan, otomatik, yarı otomatik yollarla)

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi (İcra takip evrakları, Hukuki süreçlere dair dava dosyası bilgileri)

 • İşleme Amaçları
 1. Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
 2. Müşteri/Çalışan memnuniyetini artırmak, iş süreçlerimizin kalite standartlarını yükseltmek,
 3. Mal/Hizmet satışı ve satış sonrası destek süreçlerini yönetmek, talep ve şikayetlerin en doğru şekilde karşılanmasını sağlamak,
 4. Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
 5. Satış/Hizmet sonrası yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla,
 6. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgilendirme yapılması,
 7. Tedarikçi, bayi, iş ortağı gerçek ve tüzel kişiler ile iş süreçlerinin yürütülmesi,
 8. Mal/hizmet alım satımı, satış sonrası destek işlemlerinin yürütülmesi,
 9. Talep ve şikâyet süreçlerinin yürütülmesi,
 10. Yönetim faaliyetlerinin ve hukuki işlemlerin yürütülmesi,
 11. Finansal süreçlerin yürütülmesi,
 12. İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 13. Yargı, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Hukuki Sebep

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi ve kullanılması

 • Toplama Yöntemi

Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile (Otomatik olmayan, otomatik, yarı otomatik yollarla)

Müşteri İşlem Bilgisi (Müşterinin talepleri, siparişleri, talep ettiği ürünler)

 • İşleme Amaçları
 1. Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
 2. Müşteri/Çalışan memnuniyetini artırmak, iş süreçlerimizin kalite standartlarını yükseltmek,
 3. Müşterilerimize daha kaliteli hizmet verebilmek adına pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 4. İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 5. Mal/Hizmet satışı ve satış sonrası destek süreçlerini yönetmek, talep ve şikayetlerin en doğru şekilde karşılanmasını sağlamak,
 6. Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
 7. Satış/Hizmet sonrası yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla,
 8. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgilendirme yapılması,
 9. Tedarikçi, bayi, iş ortağı gerçek ve tüzel kişiler ile iş süreçlerinin yürütülmesi,
 10. Mal/hizmet alım satımı, satış sonrası destek işlemlerinin yürütülmesi,
 11. Talep ve şikâyet süreçlerinin yürütülmesi,
 12. Yönetim faaliyetlerinin ve hukuki işlemlerin yürütülmesi,
 13. Finansal süreçlerin yürütülmesi,
 14. Pazarlama süreçlerimizi sürdürmek,
 15. Saklama ve imha süreçlerini yönetmek,
 16. Yargı, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Hukuki Sebep

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 • Toplama Yöntemi

Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, sosyal medya uygulamaları, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile (Otomatik olmayan, otomatik, yarı otomatik yollarla)

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi (Talep, şikâyet mailleri, talepleri)

 • İşleme Amaçları
 1. Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
 2. Müşteri/Çalışan memnuniyetini artırmak, iş süreçlerimizin kalite standartlarını yükseltmek,
 3. Müşterilerimize daha kaliteli hizmet verebilmek adına pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 4. İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 5. Mal/Hizmet satışı ve satış sonrası destek süreçlerini yönetmek, talep ve şikayetlerin en doğru şekilde karşılanmasını sağlamak,
 6. Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
 7. Satış/Hizmet sonrası yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla,
 8. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgilendirme yapılması,
 9. Tedarikçi, bayi, iş ortağı gerçek ve tüzel kişiler ile iş süreçlerinin yürütülmesi,
 10. Mal/hizmet alım satımı, satış sonrası destek işlemlerinin yürütülmesi,
 11. Talep ve şikâyet süreçlerinin yürütülmesi,
 12. Yönetim faaliyetlerinin ve hukuki işlemlerin yürütülmesi,
 13. Finansal süreçlerin yürütülmesi,
 14. Pazarlama süreçlerimizi sürdürmek,
 15. Saklama ve imha süreçlerini yönetmek,
 16. Yargı, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Hukuki Sebep

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 • Toplama Yöntemi

Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile (Otomatik olmayan, otomatik, yarı otomatik yollarla

Fiziki Mekân ve Güvenlik Bilgisi (Giriş-Çıkış kayıtları, Kamera kayıtları)

 • İşleme Amaçları
 1. Talep ve şikâyet süreçlerinin yürütülmesi,
 2. İş yeri güvenliğinin sağlanması, taşınır mal ve kaynak güvenliğinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi,
 3. Yönetim faaliyetlerinin ve hukuki işlemlerin yürütülmesi,
 4. Saklama ve imha süreçlerini yönetmek,
 5. İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 6. Yargı, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Hukuki Sebep

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 • Toplama Yöntemi

Güvenlik kamerası, ziyaretçi kayıt sistemi (Otomatik, kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

İşlem Güvenliği (IP Bilgisi, Log Kayıtları)

 • İşleme Amaçları
 1. Talep ve şikâyet süreçlerinin yürütülmesi,
 2. Yönetim faaliyetlerinin ve hukuki işlemlerin yürütülmesi,
 3. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 4. İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 5. Yargı, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 6. Hukuk işlerinin takibi,
 7. Saklama ve imha süreçlerini yönetmek.
 • Hukuki Sebep

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 • Toplama Yöntemi

Kurum kaynakları (Otomatik yollar)

Görsel Bilgi (Fotoğraf)

 • İşleme Amaçları
 1. Sosyal medya ve diğer tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi
 2. İş süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi,
 3. Saklama ve imha süreçlerini yönetmek,
 • Hukuki Sebep

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması, Sosyal medya ve etkinlik/organizasyon tanıtım faaliyetleri için açık rıza

 • Toplama Yöntemi

Kurum kaynakları, resmi dairelerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından, personelden e-posta, telefon, fiziksel evraklar, talep, yüz yüze yapılan görüşmeler kapsamında elde edilmektedir. (Kısmen otomatik, otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

B- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

A başlığında işlenmekte olduğu belirtilmiş olan kişisel verileriniz, yine aynı başlık altında yer alan veri işleme amaçları doğrultusunda, şirket faaliyet konularımızın ve iş süreçlerimizin gerçekleştirilmesi süreçlerinde gerekmesi halinde ve gerekenle sınırlı şekilde;

 1. İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına, mali müşavirlere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Sözleşme süreçlerinin yönetimi),
 2. Banka ve finans kuruluşlarına (Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi),
 3. Faaliyetlerin gerçekleşmesi için iş süreçlerinde yer alan tedarikçilere, iş ortaklarımıza (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi)
 4. Şirketimizin iş süreçlerinde hizmet tedarik ettiği ilgili tedarikçi firmaya, iş ortağımıza (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi)
 5. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, kanuni/idari düzenlemeler uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi), aktarılmaktadır.

C- KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, A başlığında belirtilen yöntemlerle ve yine aynı başlıkta belirtilen hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir.

D- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebi ve hukuki yükümlülüklerimiz gözetilerek saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında imha edilecektir.

E- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Şirketimizin aşağıda yazılı adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle yazılı olarak bildirebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

İnternet sitemizde kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak için lütfen çerez politikamızı inceleyiniz. Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

Kişisel verilerinizle ilgili talebinizi info@dnbtek.com adresimizden bize iletebilirsiniz.